Pregledi in analize

Mednarodne primerjave

Arhiv
Obdobje Število na milijon prebivalcev Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
EU Slovenija
Objave
Vede in področja (FORD)
2016-2020 6.050 11.217 185,4% 9/28 2021
Citati
Vede in področja (FORD)
2016-2020 46.064 93.998 204,1% 12/28 2021
Objave med 10% najbolj citiranimi 2019 164 335 204,3% 11/27 2022
Visoko citirane objave (1%) 2011-2021 270 354 131,2% 11/27 2022
Patentne prijave 2020 140,3 79,9 56,9% 13/28 2021
Raziskovalci 2017 6.083 6.821 112,1% 10/28 2020

 

  Obdobje EU Slovenija Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
Relativni faktor vpliva
Vede in področja (FORD)
2018-2022 1,13 1,24 109,4% 18/27 2022
Skupni inovacijski indeks 2022 0,542 0,507 93,54% 13/27 2022
Vlaganja v RRD (GERD) % BDP 2021 2,27 2,15 94,71% 9/27 2022
Po sektorju izvajanja: za državni in visokošolski sektor 2021 0,76 0,55 72,37% 17/27 2022
Državna proračunska sredstva za RRD 2021 1,46 1,05 71,92% 16/27 2022
BDP na prebivalca 2021 32.430,00 € 24.770,00 € 76,38% 15/27 2022

 

Viri: