Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Infrastruktura

K infrastrukturi uvrščamo raziskovalno opremo, informacijsko podporo in tujo literaturo ter revije in knjige.

Sredstva za raziskovalno opremo, informacijsko podporo in tujo literaturo ter revije in knjige


Infrastruktura v letu 2022