Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Predstavitev

Predstavitev

Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti. Raziskovalna oprema je strojna oziroma programska oprema, ki je nujna za izvajanje raziskovalne dejavnosti po standardih stroke. Agencija z javnimi razpisi sofinancira nakupe raziskovalne opreme, katerih predračunska nabavna vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Upravičeni subjekti

Na razpis se lahko prijavijo JRZ, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.

Javni razpisi