Novice, obvestila

ARRS med prvimi šestimi agencijami v Evropi uvaja mehanizem »ERC Fellowship to Visit ERC Grantee« za gostovanje potencialnih prijaviteljev pri nosilcih projektov Evropskega znanstvenega sveta

Gostovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije pri nosilcih projektov ERC predstavljajo vrhunsko znanstveno izmenjavo pri najeminentnejših znanstvenikih in v svetovno najbolje opremljenih raziskovalnih okoljih.

 

Evropski raziskovalni svet (ERC) je objavil sporočilo za javnost o zagonu programa gostovanj, t.i. ERC Fellowship to Visit ERC Grantee. Na poziv ERC evropskim nacionalnim in regionalnim financerjem raziskovalne dejavnosti se je prvih odzvalo šest agencij, med njimi tudi ARRS. Poleg Slovenije so pristopile še Poljska, Češka, Estonija, Madžarska in flamska regija, Belgija. ERC pričakuje, da se bo v prihodnje programu priključilo še več držav.

Po junijskem obisku predsednika ERC akad. Jean-Pierre Bourguignona v Sloveniji je ARRS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nemudoma pristopila k pripravi mehanizma in razpisa »ERC Fellowship to Visit ERC Grantee« v Sloveniji (krajše: ERC Fellowship). Javni razpis bo ARRS predvidoma objavila novembra 2016, za leto 2017 smo v sodelovanju z MIZŠ zagotovili 240.000 evrov.

 

O mehanizmu ERC Fellowship:

Mehanizem ERC Fellowship omogoča tri- do šest-mesečna gostovanja pri nosilcih ERC projektov. Nacionalne razpise izvedejo nacionalne agencije in financirajo stroške gostovanja. ERC je poziv k sodelovanju poslal 2.800 vodjem ERC projektov. Predvidoma pozno jeseni bodo znani vodje projektov ERC, ki so v letu 2017 pripravljeni gostiti uspešne raziskovalke in raziskovalce iz nacionalnih razpisov.

 

Namen mehanizma ERC Fellowship:

ERC Fellowship je iniciativa delovne skupine Znanstvenega sveta ERC za razširitev sodelovanja, ki se usmerja v preseganje razkoraka v številu prejemnikov ERC projektov med državami članicami EU. ERC Fellowship nudi pridobitev neposrednega vpogleda v izvajanje ERC projekta in izmenjavo izkušenj, tudi operativnih, glede priprave prijave. O vrhunski ravni gostovanj priča podatek, da so ERC projekti v več kot 70% rezultirali v večjih znanstvenih prebojih in skupno med leti 2007 in 2015 objavili 40.000 znanstvenih člankov.

 

Razpis ARRS – ERC Fellowship:

Razpis je pripravljen skladno s smernicami ERC (ERC Guidelines to Visit ERC Grantee) in bo odprt za raziskovalke in raziskovalce iz vseh ved in področij, glavni kriterij za izbor bo znanstvena odličnost. Na razpisu izbranim raziskovalkam in raziskovalcem bodo ob plači, ki jo prejemajo na raziskovalni organizaciji, skladno z nacionalnimi predpisi kriti stroški gostovanja. Prijava ni omejena na nacionalnost ali na ciljno državo gostovanja. Javni razpis bo predvidoma objavljen novembra 2016.

ERC Fellowship bo dopolnjeval mehanizem Komplementarne sheme ERC, ki ga ARRS izvaja od leta 2011. Komplementarna shema ERC deluje kot varovalna mreža. Prijavitelji iz slovenskih raziskovalnih organizacij lahko potem, ko so bili v razpisih ERC pozitivno ocenjeni, niso pa bili sprejeti v financiranje, agenciji prijavijo prilagojen projekt. Agencija financira projekte do treh let v letni višini do 200.000 evrov.

Želimo si večje prisotnosti raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije med dobitniki projektov ERC. Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se zavedamo svoje vloge in nalog za dosego tega cilja, zato smo se pozivu ERC za pripravo mehanizma ERC Fellowship nemudoma odzvali in v zelo kratkem času pripravili slovensko vlogo. Prepričan sem, da bodo izkušnje dobitnikov ERC projektov raziskovalkam in raziskovalcmv iz Slovenije pripomogle k povečanju števila ERC projektov, ki se izvajajo na raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Razpis za gostovanje potencialnih prijaviteljev pri nosilcih projektov ERC bo operativna dopolnitev instrumenta Komplementarna shema ARRS razpisom ERC, ki poteka že šesto leto.

prof. dr. József Györkös, direktor ARRS

 

 

 

Več informacij:

Tina Vuga, odnosi z javnostmi ARRS
tina.vuga@arrs.si
01 400 59 43