Mednarodno sodelovanje

Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC

Novice, obvestila

Potrjena štiri nova gostovanja pri vodjah ERC projektov

Objavljeni rezultati druge izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018

 

V aprilu 2018 so bili objavljeni rezultati druge izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri nosilcih projektov ERC v letu 2018.

Na javnem razpisu je bilo izbranih pet raziskovalcev, k izvedbi gostovanj pa bodo pristopili štirje, med njimi dva s področja tehnike ter po eden s področja družboslovja in humanistike. Gostovali bodo v treh državah (Švedska, Avstrija in Irska). Pridružili so se prvi generaciji sedmih prejemnikov sredstev za gostovanja pri vodjah ERC projektov, ki so gostovanja v Švici, Belgiji, Španiji, Italiji in na Finskem izvedli v letu 2017.

O razpisu:

ARRS je ena izmed prvih šestih agencij, ki se je odzvala na poziv ERC v letu 2016 in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport uspešno vzpostavila nacionalni mehanizem za dodelitev sredstev za gostovanje raziskovalk in raziskovalcev pri nosilcih projektov ERC. Glavni kriterij izbora je znanstvena odličnost.

Na razpisu izbranim raziskovalkam in raziskovalcem so ob plači, ki jo prejemajo na raziskovalni organizaciji, skladno z nacionalnimi predpisi kriti stroški gostovanja. Prijava ni bila omejena na nacionalnost ali na ciljno državo gostovanja.

Mehanizem ERC gostovanja omogoča sredstva za gostovanje v trajanju od treh do šestih mesecev pri nosilcih ERC projektov. Mehanizem ERC gostovanja je iniciativa delovne skupine Znanstvenega sveta ERC za razširitev sodelovanja, ki se usmerja v preseganje razkoraka v številu prejemnikov ERC projektov med državami članicami EU. Skladno s tem je eden izmed pogojev javnega razpisa oddaja prijave na razpis ERC znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.

 

Povezane vsebine: