Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za mednarodno sodelovanje  
  Aleksandra Panič
- gostovanje pri vodjah ERC projektov
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si