Mednarodno sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 52/16 in 79/17) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o predlogu finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, št. 5110-1/2017-45, sprejetega na 6. redni seji dne 26. 3. 2018, sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018, št. 5110-1/2017-46 z dne 29. 3. 2018.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018 - Results of the Public call for (co)financing potential ERC candidates to visit ERC grantees in 2018: