Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2023

Arhiv


Predvideni datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Predvideni rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
15.01.2023 Dokazni izvod  znanstvene publikacije 2022 dokazni izvod 31.03.2023 Bojan Volf
15.01.2023 Finančno poročilo za znanstvene publikacije 2022 obrazci 31.03.2023 Bojan Volf
15.01.2023 Dokazni izvod poljudnoznanstvene publikacije 2022 dokazni izvod 31.03.2023 Bojan Volf
15.01.2023 Finančno poročilo za poljudnoznanstvene publikacije 2022 obrazci 31.03.2023 Bojan Volf
januar Podpis pogodb PDF 20.01.2023 Mojca Kastelc Selan
februar Poročila o razporeditvi raziskovalnih ur oz. obremenitev (FTE) za leto 2022 (PRU 2022) Digital Forms marec Za SSF: Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Urša Novak, Matejka Ahčin, Nataša Dremota
februar Poročilo o razporeditvi raziskovalnih ur za leto 2022 (PRU 2022) Digital Forms marec Za SRP: Nika Razpotnik Visković, skrbnice ved projektov in skrbnici CRP
februar Poročilo o delu OSIC v letu 2022 obrazci marec dr. Mojca Jakačić
februar Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2022 obrazci marec dr. Mojca Jakačić
15.02.2023 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2022 obrazci 15.03.2023 Špresa Neziri
15.02.2023 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022 obrazci 15.03.2023 Špresa Neziri
februar Poziv za oddajo Načrta sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2023 Digital Forms april Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Urša Novak, Matejka Ahčin, Nataša Dremota
marec Letno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms april Ljiljana Lučić, Sandra Bratuša
marec Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms april Skrbnice ved
marec Zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms april Ljiljana Lučić, Sandra Bratuša
marec Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms april Skrbnice ved
marec Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov obrazci april Frančiška Rožič Novak, Neža Hlebanja
april Finančno poročilo 2022 XLS maj Edita Ogrizek
maj Načrt razporeditve raziskovalnih ur oz. obremenitev (FTE) za leto 2023 (NRU 2023) Digital Forms spremembe vse leto Za SSF: Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Urša Novak, Matejka Ahčin, Nataša Dremota
maj Načrt letne razporeditve raziskovalnih ur  projekta / CRP (NRU) za leto 2023 Digital Forms spremembe vse leto Za SRP: Nika Razpotnik Visković, skrbnice ved projektov in skrbnici CRP
mesečno v primeru sprememb Podpis aneksov PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme obrazci / Špresa Neziri