Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za raziskovalne programe in mlade raziskovalce
  Silvia Bodanec
- raziskovalni programi
- ustanoviteljske obveznosti
- povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
tel. (01) 400 5934
e-pošta: Silvia.Bodanec@arrs.si