Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

05.10.2018

  Zaključek javnega razpisa

12.11.2018

  Odpiranje vlog

14.11.2018

  Ocenjevanje vlog

26.11.2018

  Seja ZSA

17.12.2018

  Sklep o izboru prijav (direktor)

18.12.2018

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

20.12.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

21.12.2018
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano