Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Kontaktne osebe

  Aleksandra Panič
- gostovanje pri vodjah ERC projektov
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si