Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 (Uradni list RS, št. 86/11) ter predloga izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011, sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije na 5. redni seji dne 2. 4. 2012, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011.

 

Priloge: