Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat pritožbenega postopka zoper Obvestilo o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2012

Upravni odbor agencije je na 3. redni seji dne 16. 5. 2012 na podlagi 29. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11), na predlog Komisije za ugovore, sprejel Sklep št. 6316-8/2011-2704 o odločitvi o ugovorih zoper Obvestilo o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2012. Za vsak obravnavani ugovor agencija izda individualni sklep z obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.

Priloga: