Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

14.11.2023

  Zaključek razpisa

12.01.2024

  Odpiranje vlog

15.01.2024

  Preverjanje pogojev

januar - februar 2024

  Ocenjevanje vlog

februar - maj 2024

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

junij 2024

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

junij 2024

  Seja znanstvenega sveta agencije

julij 2024

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

julij 2024

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah v okviru WEAVE

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

julij - avgust 2024

  Seja Upravnega odbora agencije

september 2024

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

september 2024
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano