Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

13.12.2019

  Zaključek razpisa

29.01.2020 do 14.00

  Odpiranje vlog

31.01.2020

  Preverjanje pogojev

februar 2020

  Ocenjevanje vlog

marec - julij 2020

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

07.07.2020 - 13.07.2020 do 15. ure

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

10. - 14.08.2020

  Seja znanstvenega sveta agencije

21.08.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

28.08.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah HRZZ

31.08.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

05.10.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah FWF

06.10.2020

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

12.11. in 16.11.2020

  Seja Upravnega odbora agencije

24.11.2020

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

4.12.2020 (datum pošiljanja po pošti)
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano