Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

24.12.2014

  Zaključek razpisa

12.02.2015

  Odpiranje vlog

16.02.2015
I. faza

  Ocenjevanje vlog

23.04.2015

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

18.05. - 21.05.2015

  Seja Znanstvenega sveta agencije

25.05.2015

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

04.06.2015

  Ogled ocen

08.06. - 10.06.2015

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

29.06.2015

  Seja Upravnega odbora agencije

13.08.2015

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih – I. faza

17.08.2015
II. faza

  Poziv za II. fazo

11.06.2015

  Rok za oddajo prijave za II. fazo

15.07.2015 ob 12. uri

  Ocenjevanje vlog

05.10.2015

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

15.10.2015 - 21.10.2015

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

09.11. - 12.11.2015

  Seja znanstvenega sveta agencije

23.11.2015

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

01.12.2015

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

20.01.2016

  Seja Upravnega odbora agencije

23.02.2016

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

01.03.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano