Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2012

Rokovnik
Razpis

Zaradi pogostih vprašanj podajamo prijaviteljem na Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2012 (Ur.l. RS, št. 45/2011, z dne 10.06.2011) dodatna pojasnila k razpisu:

  • tuji raziskovalec mora v skladu z 142. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) imeti
    • vsaj tri objave v mednarodnih znanstvenih revijah, ki sodijo v zgornjo četrtino po faktorju odmevnost (impact factor) na svojem področju, ali vsaj eno objavo v mednarodni znanstveni reviji s faktorjem odmevnosti nad 15 (pogoj ne velja za humanistiko);
    • v letu 2012 raziskovati na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih v tujini ne šteje za prekinitev

Skupina pri slovenski RO, ki prijavlja tujega raziskovalca, mora imeti pri agenciji vsaj en tekoči raziskovalni projekt ali program.

Pri prijavi ni potrebno oddati dokazila o soglasju (podpisa) tujega raziskovalca s prijavo.

Povzetek razpisa v angleškem jeziku je objavljen.