Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

01.10.2010

  Zaključek razpisa

09.11.2010 ob 12.00

  Odpiranje vlog

11.11.2010
I. faza

  Ocenjevanje vlog

31.12.2010

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

17.01.2011

  Seja Znanstvenega sveta agencije

07.02.2011

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

15.02.2011

  Ogled ocen

16.02.2011-21.02.2011

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

16.03.2011

  Seja Upravnega odbora agencije

01.04.2011

  Obvestila prijaviteljem o pritožbah – I. faza

05.04.2011
II. faza

  Poziv za II. fazo

16.02.2011

  Rok za oddajo prijave za II. fazo

29.03.2011 do 12. ure

  Ocenjevanje vlog

18.05.2011

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

24.05.2011

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

06.06.2011-08.06.2011

  Seja znanstvenega sveta agencije

17.06.2011

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

24.06.2011

  Objava rezultatov razpisa (na spletu)

24.06.2011

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

18.08.2011

  Seja Upravnega odbora agencije

07.09.2011

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

12.09.2011
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano