Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

30.04.2009, Uradni list RS, št. 33/2009

  Zaključek javnega razpisa

16.09.2009

  Odpiranje vlog

18.09.2009

  Ocenjevanje vlog

19.11.2009

  Seja Znanstvenega sveta agencije

30.11.2009

  Seja Upravnega odbora agencije 

09.12.2009

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

14.12.2009

  Obvestila prijaviteljem o vlogah 

12.01.2010
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano