Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Dodatni javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

09. 03. 2007 (Ur.l. RS, št. 21/07)

  Zaključek razpisa

10. 04. 2007 do 12.00 ure

  Odpiranje prijav

12. 04. 2007 ob 10.00

  Urejevanje dokumentacije

do 20. 04. 2007

  Postopek ocenjevanja predlogov projektov

do 25. 05. 2007

  Seja znanstvenega sveta agencije

21. 05. 2007

  Seja upravnega odbora agencije

30. 05. 2007

  Obvestila prijaviteljem o izbranih projektih

08. 06. 2007

  Pritožbe

8 dni po prejemu obvestila

  Komisija za pritožbe

02.07.2007

  Seja upravnega odbora agencije

13.07.2007

  Začetek financiranja projektov

01.07.2007
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano