Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2006

Razpis
  Okvirni datum
  • Objava javnega razpisa
21.07.2006 (Ur.l. RS, št. 77/06)
  • Zaključek razpisa
25.08.2006 do 12. ure
  • Odpiranje prijav
30.08.2006 ob 13. uri
  • Obvestila prijaviteljem o izbranih vlogah
04.10.2006
  • Začetek financiranja
01.10.2006
  • Zaključek financiranje
31.12.2006