Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2005

Razpis
 • Objava javnega razpisa
3.6.2005
 • Zaključek razpisa
23.6.2005 ob 12. uri
 • Odpiranje prijav
24.6.2005
 • Urejevanje projektne dokumentacije
1.7.2005
 • Ocenjevanje recenzentske skupine
8.7.2005
 • Seja znanstvenega sveta agencije
21.7.2005
 • Seja upravnega odbora agencije
29.7.2005 - seja ni bila sklepčna
25.8.2005
do 18.10.2005
 • Obvestila prijaviteljem o izbranih projektih
2.9.2005
 • Pritožbe
13.9.2005 do 14h
 • Komisija za pritožbe
do 25.9.2005
 • Seja upravnega odbora agencije
do 25.10.2005
 • Objava celotne nacionalne liste
25.10.2005