Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Informacija o možnosti oddaje odziva prijaviteljev na poročila recenzentov o prijavah v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Skladno s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in Javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023 prijavitelje na javni razpis obveščamo, da je oddaja odzivov na poročila recenzentov načrtovana po 20. 8. 2023. Prijavitelji bodo o točnem datumu in možnosti oddaje obveščeni po elektronski pošti.