Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Rezultati razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov bodo objavljeni v ponedeljek, 3. aprila 2017

Znanstveni svet agencije je na svoji 5. seji dne 23. 3. 2017 obravnaval gradiva Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017. Trenutno poteka priprava obvestil o izboru, ki bodo prijaviteljem posredovana predvidoma 3. 4. 2017. Seznam izbranih in nezbranih prijav bo na spletnih straneh agencije objavljen predvidoma 3. 4. 2017.

Pričetek (so)financiranja izbranih projektov je 1. 5. 2017, razen za projekte, ki so prijavljeni v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF Der Wissenschaftsfonds (v nadaljevanju: FWF) oziroma madžarsko agencijo The National Research, Development and Innovation Office (v nadaljevanju: NKFIH). Za slednje je predvideni začetek sofinanciranja po pridobitvi soglasja FWF oziroma NKFIH k sofinanciranju skupnega projekta, predvidoma 1. 6. 2017. Prijaviteljem predlogov raziskovalnih projektov, ki so prijavljeni v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci na podlagi sporazuma z FWF oziroma NKFIH, bodo obvestila izdana po pridobitvi soglasja FWF oziroma NKFIH k sofinanciranju skupnega projekta.