Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Sporočilo za javnost: Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov predvidoma še v decembru 2014

Upravni odbor agencije je na svoji 10. redni seji, 19. novembra 2014, sprejel dopolnitve Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. Ob upoštevanju sprememb posameznih postopkov, ki zadevajo raziskovalne projekte, in po predhodni obravnavi javnega razpisa na seji Znanstvenega sveta agencije na sejah dne 1. 12. 2014 in 10. 12. 2014, bo agencija predvidoma še v decembru 2014 objavila Javni razpis za sofinanciranje raziskovanih projektov za leto 2016.