Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Zaključna poročila za raziskovalne projekte - zaključeni 31.8.2008

V skladu s 43. in 46. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov in v skladu z določili osnovne pogodbe o (so)financiranju raziskovalnih projektov pozivamo rektorje in direktorje izvajalnih institucij raziskovalnih projektov, ki so se zaključili 31.8.2008, da posredujejo zaključna poročila.

Poročila o zaključenih projektih se pripravijo na obrazcu ARRS-ZV-RPROJ-ZP/2008-I in II - "Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta".

V primeru, da pri izvajanju projekta sodelujejo pridružene organizacije, vodja projekta zbere in posreduje poročilo v celoti.

Za vse projekte, ki imajo tudi sofinanciranje s strani drugih uporabnikov, morajo vodje projektov pridobiti in dostaviti tudi pisno mnenje sofinancerja projekta.

Dva izvoda zaključnega poročila, pravilno podpisana in žigosana je v vezani obliki treba poslati do 15.10.2008 na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana

Zaključno projektno poročilo posredujte tudi po elektronski pošti na naslov: projekt@arrs.si. Prosimo vas, da vsak projekt pošljete v samostojnem e-sporočilu z obvezno navedbo šifre in vodje projekta v poimenovanju datoteke, in sicer na naslednji način:

ŠifraProjekta-PriimekImeVodje.doc (npr. J1-9798-HvalaJanez.doc).

Obrazec: