Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Letna poročila za raziskovalne projekte z začetkom financiranja 1.7.2007

V skladu s 43. in 45. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov in v skladu z določili osnovne pogodbe o (so)financiranju raziskovalnih projektov pozivamo rektorje in direktorje izvajalnih institucij potekajočih raziskovalnih projektov, ki so se pričeli financirati 1.7.2007 in se jim je 30.6.2008 izteklo prvo leto izvajanja, da posredujejo letna poročila.

Letna poročila je potrebno pripraviti na obrazcu ARRS-ZV-RPROJ-LP/2008 - "Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2008".

V primeru, da pri izvajanju projekta sodelujejo pridružene organizacije, vodja projekta zbere in posreduje poročilo v celoti.

Za vse projekte, ki imajo tudi sofinanciranje s strani drugih uporabnikov, morajo vodje projektov pridobiti in dostaviti tudi pisno mnenje sofinancerja projekta.

Dva izvoda letnega poročila, datirana, pravilno podpisana in žigosana je v vezani obliki treba poslati do 15.09.2008 na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska 30,
1000 Ljubljana

Letno projektno poročilo se posreduje tudi po elektronski pošti na naslov: projekt@arrs.si.

Prosimo, da vsak projekt pošljete v samostojnem e-sporočilu z obvezno navedbo šifre in vodje projekta v poimenovanju datoteke, in sicer na naslednji način:

ŠifraProjekta-PriimekImeVodje.doc (npr. J1-9798-HvalaJanez.doc)

Obrazec: