Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Letna poročila za raziskovalne projekte z začetkom financiranja 1.1.2006 ali 2007

V skladu s 43. in 45. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov in v skladu z določili osnovne pogodbe o (so)financiranju raziskovalnih projektov pozivamo rektorje in direktorje izvajalnih institucij potekajočih raziskovalnih projektov, ki so se pričeli financirati 01.01. in se jim je 31.12.2007 izteklo (prvo/drugo) leto izvajanja, da posredujejo letna poročila.

Letna poročila je potrebno pripraviti na obrazcu ARRS-ZV-RPROJ-LP/2007 - "Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2007".

V primeru, da pri izvajanju projekta sodelujejo pridružene organizacije, vodja projekta zbere in posreduje poročilo v celoti.

Za vse projekte, ki imajo tudi sofinanciranje s strani drugih uporabnikov, morajo vodje projektov pridobiti in dostaviti tudi pisno mnenje sofinancerja projekta.

Dva izvoda letnega poročila, datirana, pravilno podpisana in žigosana je v vezani obliki treba poslati do 15.02.2008 na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska 30,
1000 Ljubljana

Letno projektno poročilo se posreduje tudi po elektronski pošti na naslov: projekt@arrs.si.

Prosimo, da vsak projekt pošljete v samostojnem e-sporočilu z obvezno navedbo šifre in vodje projekta v poimenovanju datoteke, in sicer na naslednji način:

ŠifraProjekta-PriimekImeVodje.doc (npr. J1-9798-HvalaJanez.doc)
 

Obrazec: