Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Letna porocila za raziskovalne projekte - 31.08.2007 (zacetek financiranja 09. 2005)

V skladu s 43. in 45. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov in v skladu z določili osnovne pogodbe o (so)financiranju raziskovalnih projektov pozivamo rektorje in direktorje izvajalnih institucij raziskovalnih projektov, ki so se pričeli financirati 01.09.2005 in jim je 31.08.2007 izteklo drugo leto izvajanja, da posredujejo letna poročila.

Letna poročila je potrebno pripraviti na obrazcu ARRS-ZV-RPROJ-LP/2007 – "Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2007".

V primeru, da pri izvajanju projekta sodelujejo pridružene organizacije, vodja projekta zbere in posreduje poročilo v celoti.

Za vse projekte, ki imajo tudi sofinanciranje s strani drugih uporabnikov, morajo vodje projektov pridobiti in dostaviti tudi pisno mnenje sofinancerja projekta.

Dva izvoda letnega poročila, datirana, pravilno podpisana in žigosana je v vezani obliki treba poslati do 30.10.2007 na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska 30,
1000 Ljubljana

Letno projektno poročilo se posreduje tudi po elektronski pošti na naslov: projekt@arrs.si. Prosimo, da vsak projekt pošljete v samostojnem e-sporočilu z obvezno navedbo šifre projekta v zadevi.


Obrazec: