Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007

I.

V letu 2007 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS na podlagi Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS št 53/06) zagotovi (so)financiranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine za obdobje treh mesecev v letu 2007.

II.

V letu 2007 naj se (so)financira naslednje število uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine:

Naravoslovje    2 (različna področja)

Tehnika     2 (različna področja)

Medicina     1

Biotehnika     1

Družboslovje     1

Humanistika     1

 

Dr. Jure Zupan
Minister

Datum: 21.3.2007
Številka:630-4/2007/1