Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016

Obveščamo vas, da je na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), četrtega odstavka 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/2011 in 6/12), Sklepa o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016, št. 631-5/2016/1, z dne 29. 3. 2016, Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016, št. 631-5/2016/3, z dne 29. 3. 2016, ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 6316-6/2016-261, z dne 8. 9. 2016, Državnega zobra Republike Slovenije, št. 041-02/16-02/12, z dne 13. 9. 2016, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, št. 53010-1/2016/9, z dne 12. 9. 2016, Ministrstva za zdravje, št. T 2711-16-707502, z dne 13. 9. 2016, Urada Republike Slovenije za kemikalije, št. 021-1/2016/25, z dne 12. 9. 2016, Ministrstva za finance, št. 631-2/2016/26, z dne 12. 9. 2016, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, št. 631-2/2016/11, z dne 15. 9. 2016, Ministrstva za kulturo, št. 631-3/2016/9, z dne 12. 9. 2016, Ministrstva za okolje in prostor, št. 631-2/2016/12, z dne 13. 9. 2016, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 631-5/2016/14, z dne 12. 9. 2016, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 631-6/2016-18, z dne 19. 9. 2016, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 (Uradni list RS, št. 31/2016), direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016, št. 6316-6/2016-275, z dne 21. 9. 2016.

 

Priloge:

  • Seznam prijav:
    • rezultati-CRP-2016.xls (format Excel, 28KB)
       
    • List Prijave: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
    • List Projekti: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih