Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011

Obveščamo vas, da je na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/110), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 z dne 8.6.2011, Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011 št. 430-93/2011 z dne 15.6.2011, Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011 (Uradni list RS, št. 48/11), predloga prednostnega seznama izbranih in neizbranih prijav, oblikovanega s strani Programskega sveta CRP z dne 26.9.2011, delnega sklepa št. 6316-6/2011-103 z dne 26.9.2011 in delnega sklepa št. 631-19/2011/1 z dne 26.9.2011 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izbiri raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011.

Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega program »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011:
 • Seznam prijav:
  • CRP-hrana-2011.xls (format Excel, 172KB)
   • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
   • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih
     
  • CRP-hrana-2011.ods (format Open Office, 21KB)