Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

12.05.2023

  Zaključek javnega razpisa

14.06.2023 do 14. ure

  Odpiranje prijavnih vlog

16.06.2023

  Preverjanje pogojev

junij - julij

  Seja programskega sveta CRP 2023

julij

  Ocenjevanje

julij - avgust

  Seja Programskega sveta CRP 2023

30.08.2023

  Seja Programskega sveta CRP 2023

07.09.2023

  Sklep o izboru projektov

28.09.2023

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

28.09.2023

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

oktober

  Seja Upravnega odbora agencije

oktober

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

oktober
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano