Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Uradni list RS, št. 48/11

24.06.2011

  Zaključek javnega razpisa

26.07.2011 do 12.00 ure

  Odpiranje prijav

29.07.2011 ob 9.00

  Seja programskega sveta CRP

19.08.2011

  Ocenjevanje prijav

02.09.2011

  Seja Programskega sveta CRP

19.09.2011

  Seja Programskega sveta CRP

26.09.2011

  Sklep o izboru projektov

26.09.2011

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

26.09.2011

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

30.09.2011

  Rok za vložitev pritožb

15 dni od prejema obvestila o določitvi glede izbora projektov
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano