Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-KS-CRP-DOD2/2008 - Razporeditev raziskovalnih ur ciljnega raziskovalnega projekta - Konkurenčnost Slovenije v letu 2008

  • Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini iz organizacije prijaviteljice:
  • Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini iz sodelujoče raziskovalne organizacije:
  • Navodilo za izpolnjevanje obrazcev: