Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-CRP-ZVM-DOD2/2008 - Razporeditev raziskovalnih ur ciljnega raziskovalnega projekta - ZNANJE ZA VARNOST IN MIR v letu 2008

  • Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini iz organizacije prijaviteljice:
  • Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini iz sodelujoče raziskovalne organizacije:
  • Navodilo za izpolnjevanje obrazcev: