Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RI-CRP-ZP-2007 - Zakljucno porocilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurencnost Slovenije 2006 – 2013«