Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RI-CRP-ZP/2006 - Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006«