Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR+

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o predlogu izbora mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR+ št. 6316-11/2018-27, sprejetega na 6. seji dne 18. 3. 2019, v zadevi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+ (Uradni list RS, št. 71/18) sprejel Sklep o izboru mentorjev v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR+ št. 6316-11/2018-45 z dne 29. 3. 2019.

 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR+:


  • Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR+: