Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati ugovornega postopka zoper odločitev agencije o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015

Upravni odbor agencije je na sejah dne 13. 8. 2015 in 23. 9. 2015, skladno z 29. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), odločal o ugovorih zoper Obvestilo o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje. Za vsak obravnavani ugovor je agencija izda individualni sklep z obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.

 

Priloga: