Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati pritožbenega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o izboru mentorjev za leto 2011

Upravni odbor agencije je na 11. seji dne 15.09.2010, skladno s 27. členom Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) na predlog Komisije za pritožbe, sprejel Sklep št. 430-41/201-494 o spremembi in dopolnitvi sklepa o izboru mentorjev za leto 2011, št. 430-41/201-318, z dne 19.7.2010 ."

Priloga: