Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati pritožbenega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o izboru mentorjev za leto 2010

Upravni odbor agencije je na 2. seji dne 27.1.2010, skladno s 27. členom Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) na predlog Komisije za pritožbe, sprejel Sklep št. 430-68/2009-591 o spremembi in dopolnitvi sklepa o izboru mentorjev za leto 2010, št. 430-68/2009-514 z dne 23.12.2009.

Priloga: