Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat pritožbenega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o izboru mentorjev za leto 2009

Upravni odbor agencije je na 23. dopisni seji dne 29.1.2009, skladno z 21. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah ter na predlog Komisije za pritožbe, sprejel Sklep št. 430-63/2008-2897 o spremembi in dopolnitvi sklepa o izboru mentorjev za leto 2009, št. št. 430-63/2008-1324 z dne 3.12.2008.

Priloga: