Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega poziva za predlaganje mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce na posameznih raziskovalnih področjih

Lista po pritožbah

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje, ki bi v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce (Uradni list RS, št. 23-24/2005), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 15. redni seji dne 16.06.2005 sprejel "Listo mentorjev, ki bodo na izbranih področjih usposabljali mlade raziskovalce v letu 2005" (glej priloge).

Skladno s 13. členom pravilnika bodo raziskovalne organizacije, v katerih so izbrani mentorji v delovnem razmerju (imena raziskovalnih organizacij so razvidna iz liste mentorjev), objavile javne razpise za kandidate za mlade raziskovalce v dnevnem časopisu in/ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vse zainteresirane kandidate za mlade raziskovalce obveščamo, da se ob izpolnjevanju pogojev iz 18. člena pravilnika lahko prijavijo na javne razpise, ki jih bodo objavile posamezne raziskovalne organizacije. Posebej opozarjamo na drugo alineo 18. člena, ki daje možnost prijave tudi tujim državljanom, ki imajo pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
 

Lista mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce
 

Zap. št. Šifra
mentorja
Priimek in ime mentorja Šifra - raziskovalno področje Raziskovalna organizacija Razisk. skupina  Nac. razisk. prior. Število točk
Naravoslovno-matematične vede
1. 05953 Šemrl Peter 1.01 Matematika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-001   1.064,0
2. 02301 Globevnik Josip 1.01 Matematika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-001   828,0
3. 02887 Marušič Dragan 1.01 Matematika Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta Koper
2158-001   698,2
4. 07083 Repovš Dušan 1.01 Matematika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-001   689,0
5. 02586 Korun Matjaž Aleš 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-009   1.868,0
6. 09089 Muševič Igor 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010   1.002,1
7. 03939 Dolinšek Janez 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010   982,2
8. 19274 Kabanov Viktor 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-030   964,7
9. 01105 Prelovšek Peter 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-007   837,3
10. 12092 Golob Boštjan 1.02 Fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
1554-010   751,0
11. 04763 Mikuž Marko 1.02 Fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
1554-010   667,4
12. 08589 Podgornik Rudolf 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-007 I 998,6
13. 12279 Prosen Tomaž 1.02 Fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
1554-008 II 1.709,2
14. 14080 Arčon Denis 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010 III 832,8
15. 07560 Remškar Maja 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010 III 727,3
16. 05221 Brancelj Anton 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-002   733,7
17. 09211 Kryštufek Boris 1.03 Biologija Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-003   686,4
18. 08280 Dermastia Marina 1.03 Biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-214   383,0
19. 10796 Tome Davorin 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-002   359,5
20. 07737 Štrus Jasna 1.03 Biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-209   317,9
21. 11155 Drobne Damjana 1.03 Biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-209   289,1
22. 15367 Ramšak Andreja 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-001 I 160,7
23. 03373 Kaučič Venčeslav 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-009   1.100,3
24. 02563 Vlachy Vojeslav 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-006   910,8
25. 02285 Ogorevc Božidar 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-004   876,7
26. 02310 Polanc Slovenko 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   690,4
27. 08284 Svete Jurij 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   681,8
28. 04537 Franko Mladen 1.04 Kemija Politehnika Nova Gorica 1540-001   606,7
29. 01317 Zupan Marko-Andrej 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   599,3
30. 06117 Veber Marjan 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-009   597,1
31. 11395 Vovk Irena 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-006 I 593,2
32. 15669 Lah Jurij 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-006 I 434,3
33. 15686 Anderluh Gregor 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-204   659,0
34. 06994 Maček Peter 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-204   526,7
35. 14829 Stoka Veronica 1.05 Biokemija in molekularna biologija Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-001   414,6
36. 00412 Križaj Igor 1.05 Biokemija in molekularna biologija Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-001   413,7
37. 11699 Lanišnik Rižner Tea 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-006   375,5
38. 06135 Komel Radovan 1.05 Biokemija in molekularna biologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-011 I 1.088,2
39. 06013 Rozman Damjana 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-030 I 559,6
40. 06264 Dolenec Tadej 1.06 Geologija Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
1555-007   354,5
41. 10667 Gosar Mateja 1.06 Geologija Geološki zavod Slovenije Ljubljana 0215-005   255,7
42. 01941 Pisanski Tomaž 1.07 RIMA Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-002   516,9
43. 08314 Milačič Radmila 1.08 Varstvo okolja Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-011   843,4
44. 07802 Lah Turnšek Tamara 1.08 Varstvo okolja Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-007   779,9
45. 18359 Ščančar Janez 1.08 Varstvo okolja Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-011 I 516,5
46. 03070 Pečar Slavko 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   576,5
47. 09032 Kristl Julijana 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-001   567,7
48. 08519 Sollner Dolenc Marija 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   402,8
49. 15284 Gobec Stanislav 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   395,1
50. 06086 Mrhar Aleš 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-001   386,1
51. 01302 Jeras Matjaž 1.09 Farmacija Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi 0311-001 II 397,5
Tehniške vede
1. 08281 Legat Andraž 2.01 Gradbeništvo Zavod za gradbeništvo Slovenije 1502-003   821,8
2. 00025 Fajfar Peter 2.01 Gradbeništvo Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-007   793,9
3. 10562 Brank Boštjan 2.01 Gradbeništvo Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-007   488,0
4. 02619 Knez Željko 2.02 Tehniška kemija Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0794-007   1.607,8
5. 14126 Krajnc Matjaž 2.02 Tehniška kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-002   523,7
6. 06707 Pavko Aleksander 2.02 Tehniška kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-003   274,0
7. 06111 Roš Milenko 2.02 Tehniška kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-005 III 612,7
8. 12609 Topič Marko 2.03 Energetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-030   1.076,6
9. 02545 Gubina Ferdinand 2.03 Energetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-020   954,5
10. 07254 Crnjak-Orel Zorica 2.03 Energetika Kemijski inštitut Ljubljana 0104-002   555,5
11. 08012 Suvorov Danilo 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-032   1.953,2
12. 11991 Valant Matjaž 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-032   1.368,2
13. 01360 Drofenik Mihael 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-033   1.259,0
14. 04355 Kobe Spomenka 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-031   1.044,9
15. 06126 Žigon Majda 2.04 Materiali Kemijski inštitut Ljubljana 0104-007 III 951,3
16. 03477 Kosmač Tomaž 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-034 III 893,0
17. 10180 Jamnik Janko 2.04 Materiali Kemijski inštitut Ljubljana 0104-009 III 778,1
18. 05675 Jenko Monika 2.04 Materiali Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0206-012 III 765,5
19. 09788 Vojvodič Tuma Jelena 2.04 Materiali Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0206-014 III 695,3
20. 10470 Gubeljak Nenad 2.05 Mehanika Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-045   443,8
21. 10268 Miklavčič Damijan 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-004   2.070,6
22. 02830 Strmčnik Stanislav 2.06 Sistemi in kibernetika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-016   744,1
23. 02813 Bajd Tadej 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-024   517,3
24. 06856 Kovačič Stanislav 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-027   460,2
25. 01951 Matko Drago 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-013   341,3
26. 15006 Đonlagić Denis 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-003 III 357,0
27. 11130 Džeroski Sašo 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-036   1.397,0
28. 03430 Žerovnik Janez 2.07 Računalništvo in informatika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-002   406,9
29. 08061 Zazula Damjan 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-010   397,5
30. 08067 Rozman Ivan 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-009   378,5
31. 05601 Novak Franc 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-022   344,2
32. 03438 Jager Franc 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
1539-005   237,7
33. 08949 Lavrač Nada 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-036 II 692,8
34. 06875 Trobec Roman 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-004 II 349,8
35. 11161 Jaklič Aleš 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
1539-001 II 192,1
36. 05209 Kandus Gorazd 2.08 Telekomunikacije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-004   773,5
37. 05967 Vidmar Matjaž 2.08 Telekomunikacije Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-018   674,2
38. 06821 Kačič Zdravko 2.08 Telekomunikacije Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-002   516,8
39. 15087 Mohorčič Mihael 2.08 Telekomunikacije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-004   491,8
40. 04148 Tomažič Sašo 2.08 Telekomunikacije Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-007 II 496,5
41. 04778 Čučej Žarko 2.08 Telekomunikacije Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-003 II 408,3
42. 02627 Kosec Marija 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-033   1.703,6
43. 10429 Mozetič Miran 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-035 III 1.389,9
44. 03219 Hrovat Marko 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-033 III 877,3
45. 09090 Panjan Peter 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-008 III 596,9
46. 03551 Grum Janez 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-030   1.385,6
47. 02045 Tušek Janez 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-003   1.162,8
48. 06883 Kopač Janez 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-013   854,5
49. 05996 Dolinšek Slavko 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-013   619,0
50. 04011 Balič Jože 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-043 III 747,0
51. 08948 Lenarčič Jadran 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-014 III 612,0
52. 00812 Vižintin Jožef 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-016   1.243,8
53. 01698 Kosel Franc 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-002   570,8
54. 03014 Flašker Jože 2.11 Konstruiranje Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-047   487,4
55. 11664 Tavčar Jože 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-019   199,9
56. 00819 Fajdiga Matija 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-015 III 1.217,0
57. 02077 Trlep Mladen 2.12 Električne naprave Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-005   445,3
58. 02852 Mavko Borut 2.13 Procesno strojništvo Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-002   934,2
59. 12057 Tiselj Iztok 2.13 Procesno strojništvo Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-002   760,5
60. 07814 Stana Kleinschek Karin 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-054   835,5
61. 06095 Šostar-Turk Sonja 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-054   739,0
62. 06045 Dimitrovski Krste 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
1555-010   292,1
63. 10774 Drnovšek Janko 2.15 Meroslovje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-025   799,0
64. 11443 Gosar Andrej 2.16 Rudarstvo in geotehnologija Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
1555-001   342,9
65. 12247 Ambrožič Tomaž 2.17 Geodezija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-010   124,5
66. 05101 Petelin Stojan 2.19 Promet Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
0600-006   238,3
67. 08245 Mikoš Matjaž 2.20 Vodarstvo Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-021   411,4
68. 08782 Govekar Edvard 2.21 Tehnološko usmerjena fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-004   484,7
Medicinske vede
1. 13301 Strle Franc 3.01 Mikrobiologija in imunologija Klinični center Ljubljana 0312-007   405,9
2. 10337 Ihan Alojz 3.01 Mikrobiologija in imunologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-029   253,0
3. 01502 Ravnik-Glavač Metka 3.01 Mikrobiologija in imunologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-020 I 228,0
4. 07625 Petelin Milan 3.02 Stomatologija Klinični center Ljubljana 0312-016   143,9
5. 03702 Zorec Robert 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-032   754,2
6. 14502 Podnar Simon 3.03 Nevrobiologija Klinični center Ljubljana 0312-009   572,6
7. 02013 Svetina Saša 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-010   319,0
8. 09557 Štrucl Martin 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-015   262,0
9. 15151 Bajrović Fajko 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-014   254,3
10. 05329 Eržen Ida 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-013   249,6
11. 15169 Jurič Damijana Mojca 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-002 I 249,3
12. 14575 Čemažar Maja 3.04 Onkologija Onkološki inštitut Ljubljana 0302-001   383,0
13. 10330 Bešić Nikola 3.04 Onkologija Onkološki inštitut Ljubljana 0302-001   316,8
14. 12767 Žgajnar Janez 3.04 Onkologija Onkološki inštitut Ljubljana 0302-001   221,8
15. 01324 Takač Iztok 3.04 Onkologija Splošna bolnišnica Maribor 0334-001   215,8
16. 14113 But Igor 3.05 Reprodukcija človeka Splošna bolnišnica Maribor 0334-001   347,5
17. 10458 Peterlin Borut 3.05 Reprodukcija človeka Klinični center Ljubljana 0312-008 I 482,3
18. 04768 Geršak Borut 3.06 Srce in ožilje Klinični center Ljubljana 0312-030   401,8
19. 05034 Stegnar Mojca 3.06 Srce in ožilje Klinični center Ljubljana 0312-001   349,9
20. 01900 Hojker Sergej 3.07 Metabolne in hormonske motnje Klinični center Ljubljana 0312-010   167,0
21. 01989 Preželj Janez 3.07 Metabolne in hormonske motnje Klinični center Ljubljana 0312-023 I 169,5
22. 18330 Kersnik Janko 3.08 Javno zdravstvo Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-055   523,4
23. 12768 Marušič Andrej 3.08 Javno zdravstvo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 1027-006 I 863,5
24. 13382 Tavčar Rok 3.09 Psihiatrija Psihiatrična klinika Ljubljana 1620-001   168,0
25. 13383 Dernovšek Mojca Zvezdana 3.09 Psihiatrija Psihiatrična klinika Ljubljana 1620-001   141,7
Biotehniške vede
1. 05248 Pohleven Franc 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-406   375,1
2. 11253 Diaci Jurij 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-301   357,9
3. 10264 Simončič Primož 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Gozdarski inštitut Ljubljana 0404-003 I 340,3
4. 09755 Kovač Milena 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501   475,8
5. 07914 Benčina Dušan 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501   470,7
6. 08857 Rogelj Irena 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-503   444,0
7. 10448 Gregorc Aleš 4.02 Živalska produkcija in predelava Kmetijski inštitut Slovenije 0401-008   416,9
8. 10412 Horvat Simon 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501 I 456,2
9. 09565 Bohanec Borut 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-116   754,1
10. 10890 Erjavec Emil 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501   520,3
11. 05994 Javornik Branka 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-116   508,5
12. 08259 Leštan Domen 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-104   421,5
13. 14011 Vodnik Dominik 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-113   378,5
14. 01873 Stibilj Vekoslava 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-011 I 587,3
15. 05667 Meglič Vladimir 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Kmetijski inštitut Slovenije 0401-009 I 455,3
16. 05085 Bavec Franc 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo
0482-003 I 368,5
17. 13330 Majdič Gregor 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-012   397,3
18. 08321 Hostnik Peter 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-002   368,4
19. 12449 Frangež Robert 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-006   306,4
20. 08602 Cerkvenik Flajs Vesna 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-003 I 397,6
21. 06628 Jerala Roman 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   1.006,5
22. 07849 Štrukelj Borut 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   657,5
23. 14360 Benčina Mojca 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   527,3
24. 12060 Pristovšek Primož 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   481,7
25. 03765 Žel Jana 4.06 Biotehnologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-003   371,1
26. 12688 Gruden Kristina 4.06 Biotehnologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-003   320,5
27. 04648 Kos Janko 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002 I 1.239,4
28. 04001 Raspor Peter 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-606 I 583,0
29. 05993 Mandič-Mulec Ines 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-602 I 188,0
Družboslovne vede
1. 09873 Justin Janez 5.01 Vzgoja in izobraževanje Pedagoški inštitut 0553-001   487,6
2. 05677 Bojnec Štefan 5.02 Ekonomija Univerza na Primorskem
Fakulteta za management Koper
7097-001   722,6
3. 07017 Rebernik Miroslav 5.02 Ekonomija Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
0585-012   552,0
4. 09110 Majcen Boris 5.02 Ekonomija Inštitut za ekonomska raziskovanja 0502-001   523,4
5. 14558 Mrkaić Mićo 5.02 Ekonomija ICK, Inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana 1636-001 II 504,0
6. 10155 Vehovar Vasja 5.03 Sociologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-008   487,6
7. 02943 Mali Franc 5.03 Sociologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-013   442,4
8. 02465 Ferligoj Anuška 5.03 Sociologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-008   447,6
9. 02262 Vintar Mirko 5.04 Upravne in organizacijske vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo
0590-002   363,0
10. 03095 Pavčnik Leopold-Marijan 5.05 Pravo Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
0583-010   599,6
11. 13039 Rijavec Vesna 5.05 Pravo Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
0592-002   282,3
12. 16390 Bošnjak Marko 5.05 Pravo Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 0504-001   182,3
13. 09610 Svetličič Marjan 5.06 Politične vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-010   808,3
14. 03661 Splichal Slavko 5.06 Politične vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-007   683,5
15. 03706 Jalušič Vlasta 5.06 Politične vede Mirovni inštitut 0366-001   602,0
16. 06979 Salecl Renata 5.07 Kriminologija in socialno delo Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 0504-001   742,2
17. 12101 Zupančič Strojan Tadeja 5.08 Urbanizem Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
0791-001   312,3
18. 04998 Ule Mirjana 5.09 Psihologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-011   730,4
19. 13758 Tušak Matej 5.10 Šport Univerza v Ljubljani
Falulteta za šport
0587-001   357,9
20. 05895 Žagar Mitja 5.11 Narodno vprašanje Inštitut za narodnostna vprašanja 0507-001   500,8
21. 08423 Klemenčič Matjaž 5.11 Narodno vprašanje Inštitut za narodnostna vprašanja 0507-001 II 286,4
22. 02972 Juvanec Borut 5.12 Arhitektura in oblikovanje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
0791-001   381,0
Humanistične vede
1. 10728 Darovec Darko 6.01 Zgodovinopisje Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-008   586,5
2. 01008 Luthar Oto 6.01 Zgodovinopisje Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-003   237,9
3. 06453 Ciglenečki Ladislav 6.02 Arheologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-004   254,4
4. 15155 Velušček Anton 6.02 Arheologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-004 II 117,3
5. 11849 Knežević Hočevar Dušanka 6.03 Antropologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-016   219,0
6. 03081 Križnar Naško 6.04 Etnologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-009   252,4
7. 08426 Jezernik Božidar 6.04 Etnologija Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-005   217,5
8. 12845 Žele Andreja 6.05 Jezikoslovje Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umentnosti 0618-002   466,9
9. 15000 Kalin Golob Monika 6.05 Jezikoslovje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-007   371,0
10. 00299 Stramljič-Breznik Irena 6.05 Jezikoslovje Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
0589-005   281,5
11. 17863 Mikolič Vesna 6.05 Jezikoslovje Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-006 II 232,7
12. 16232 Saje Mitja 6.06 Kulturologija Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-007   113,9
13. 13955 Kocijančič Pokorn Nike 6.07 Literarne vede Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-006   125,0
14. 09432 Hladnik Miran 6.07 Literarne vede Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-006   95,4
15. 09622 Snoj Jurij 6.08 Muzikologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umentnosti 0618-007   265,7
16. 15861 Klemenčič Matej 6.09 Umetnostna zgodovina Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-004   306,0
17. 11259 Komel Dean 6.10 Filozofija Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-001   608,2
18. 06070 Miščević Nenad 6.10 Filozofija Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
0589-002   542,8
19. 19608 Matjaž Maksimilijan 6.11 Teologija Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
0170-005   134,2
20. 16264 Gerjolj Stanko 6.11 Teologija Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
0170-002   87,5
21. 08371 Bufon Milan 6.12 Geografija Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-002   407,5
22. 08294 Perko Drago 6.12 Geografija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-010   369,8
23. 16180 Gabrovšek Franci 6.12 Geografija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-011 II 348,0

 

Priloga: