Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati pritožbenega postopka zoper izbor mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce

Rezultati pritožbenega postopka na sklep Upravnega odbora Javne Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 165-5/2005/274 z dne 16.06.2005:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ( v nadaljnjem besedilu: agencija) je v pritožbenem postopku prejela 124 pritožb in sicer v okviru znanstvenih ved kot sledi: naravoslovno-matematične 35, tehniške 38, medicinske 12, biotehniške 14, družboslovne 11 in humanistične 14.

Upravni odbor agencije je na podlagi 12. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur.l. RS št. 12/05 in 49/05) ugodil 29 pritožbam.

Agencija objavlja dokončno "Listo mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce"

Lista mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce
 

Zap. št. Šifra
mentorja
Priimek in ime mentorja Šifra - raziskovalno področje Raziskovalna organizacija Razisk. skupina  Nac. razisk. prior. Število točk
Naravoslovno-matematične vede
1. 05953 Šemrl Peter 1.01 Matematika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-001   1.064,0
2. 02301 Globevnik Josip 1.01 Matematika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-001   828,0
3. 02887 Marušič Dragan 1.01 Matematika Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta Koper
2158-001   698,2
4. 07083 Repovš Dušan 1.01 Matematika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-001   689,0
5. 14573 Stanič Samo 1.02 Fizika: delci+jedro Politehnika Nova Gorica 1540-002   720,9
6. 09089 Muševič Igor 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010   1.002,1
7. 03939 Dolinšek Janez 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010   982,2
8. 6358 Tadič Bosiljka 1.02 Fizika: teorija Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-007   714,7
9. 01105 Prelovšek Peter 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-007   837,3
10. 12092 Golob Boštjan 1.02 Fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
1554-010   751,0
11. 14130 Fajfer Svjetlana 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-007   721,3
12. 8725 Križan Peter 1.02 Fizika: delci+jedro Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-005   669,6
13. 08589 Podgornik Rudolf 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-007 I 998,6
14. 12279 Prosen Tomaž 1.02 Fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
1554-008 II 1.709,2
15. 14080 Arčon Denis 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010 III 832,8
16. 07560 Remškar Maja 1.02 Fizika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-010 III 727,3
17. 05221 Brancelj Anton 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-002   733,7
18. 09211 Kryštufek Boris 1.03 Biologija Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-004   686,4
19. 08280 Dermastia Marina 1.03 Biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-214   383,0
20. 10796 Tome Davorin 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-002   359,5
21. 07737 Štrus Jasna 1.03 Biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-209   317,9
22. 11155 Drobne Damjana 1.03 Biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-209   289,1
23. 11069 Lipej Lovrenc 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-001 I 264,7
24. 15367 Ramšak Andreja 1.03 Biologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-001 I 160,7
25. 03373 Kaučič Venčeslav 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-009   1.100,3
26. 00868 Stanovnik Branko 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   977,5
27. 02563 Vlachy Vojeslav 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-006   910,8
28. 02285 Ogorevc Božidar 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-004   876,7
29. 02310 Polanc Slovenko 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   690,4
30. 08284 Svete Jurij 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   681,8
31. 04537 Franko Mladen 1.04 Kemija Politehnika Nova Gorica 1540-001   606,7
32. 01317 Zupan Marko-Andrej 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-001   599,3
33. 4423 Klanjšek-Gunde Marta 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-002   597,2
34. 11395 Vovk Irena 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-006 I 593,2
35. 11873 Lavrenčič Štangar Urška 1.04 Kemija Politehnika Nova Gorica 1540-001   586,6
36. 9775 Novič Marjana 1.04 Kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-003   515,5
37. 15669 Lah Jurij 1.04 Kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-006 I 434,3
38. 15686 Anderluh Gregor 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-204   659,0
39. 06994 Maček Peter 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-204   526,7
40. 14829 Stoka Veronica 1.05 Biokemija in molekularna biologija Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-001   414,6
41. 00412 Križaj Igor 1.05 Biokemija in molekularna biologija Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-001   413,7
42. 11699 Lanišnik Rižner Tea 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-006   375,5
43. 06135 Komel Radovan 1.05 Biokemija in molekularna biologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-011 I 1.088,2
44. 06013 Rozman Damjana 1.05 Biokemija in molekularna biologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-030 I 559,6
45. 06264 Dolenec Tadej 1.06 Geologija Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
1555-007   354,5
46. 10667 Gosar Mateja 1.06 Geologija Geološki zavod Slovenije Ljubljana 0215-005   255,7
47. 01941 Pisanski Tomaž 1.07 RIMA Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-002   516,9
48. 13627 Merzel Franci 1.07 RIMA Kemijski inštitut Ljubljana 0104-001   407,0
49. 08314 Milačič Radmila 1.08 Varstvo okolja Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-011   843,4
50. 07802 Lah Turnšek Tamara 1.08 Varstvo okolja Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-007   779,9
51. 18359 Ščančar Janez 1.08 Varstvo okolja Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-011 I 516,5
52. 03070 Pečar Slavko 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   576,5
53. 09032 Kristl Julijana 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-001   567,7
54. 08519 Sollner Dolenc Marija 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   402,8
55. 15284 Gobec Stanislav 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   395,1
56. 06086 Mrhar Aleš 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-001   386,1
57. 12443 Mlinarič Raščan Irena 1.09 Farmacija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   361,3
58. 01302 Jeras Matjaž 1.09 Farmacija Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi 0311-001 II 397,5
Tehniške vede
1. 08281 Legat Andraž 2.01 Gradbeništvo Zavod za gradbeništvo Slovenije 1502-003   821,8
2. 00025 Fajfar Peter 2.01 Gradbeništvo Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-007   793,9
3. 10562 Brank Boštjan 2.01 Gradbeništvo Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-007   488,0
4. 02619 Knez Željko 2.02 Tehniška kemija Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0794-007   1.607,8
5. 1347 Glavič Peter 2.02 Tehniška kemija Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0794-002   885,7
6. 14126 Krajnc Matjaž 2.02 Tehniška kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-002   523,7
7. 06707 Pavko Aleksander 2.02 Tehniška kemija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 0103-003   274,0
8. 06111 Roš Milenko 2.02 Tehniška kemija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-005 III 612,7
9. 12609 Topič Marko 2.03 Energetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-030   1.076,6
10. 02545 Gubina Ferdinand 2.03 Energetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-020   954,5
11. 07254 Crnjak-Orel Zorica 2.03 Energetika Kemijski inštitut Ljubljana 0104-002   555,5
12. 08012 Suvorov Danilo 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-032   1.953,2
13. 10372 Makovec Darko 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-032   777,2
14. 01360 Drofenik Mihael 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-032   1.259,0
15. 04355 Kobe Spomenka 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-031   1.044,9
16. 06126 Žigon Majda 2.04 Materiali Kemijski inštitut Ljubljana 0104-007 III 951,3
17. 03477 Kosmač Tomaž 2.04 Materiali Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-034 III 893,0
18. 10180 Jamnik Janko 2.04 Materiali Kemijski inštitut Ljubljana 0104-009 III 778,1
19. 05675 Jenko Monika 2.04 Materiali Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0206-012 III 765,5
20. 09788 Vojvodič Tuma Jelena 2.04 Materiali Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0206-014 III 695,3
21. 10470 Gubeljak Nenad 2.05 Mehanika Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-045   443,8
22. 10268 Miklavčič Damijan 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-004   2.070,6
23. 15678 Likar Boštjan 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-027   848,2
24. 02830 Strmčnik Stanislav 2.06 Sistemi in kibernetika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-016   744,1
25. 4634 Iglič Aleš 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-026   601,7
26. 02813 Bajd Tadej 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-024   517,3
27. 5916 Kralj-Iglič Veronika 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-010   464,5
28. 06856 Kovačič Stanislav 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-027   460,2
29. 01951 Matko Drago 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-013   341,3
30. 15006 Đonlagić Denis 2.06 Sistemi in kibernetika Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-003 III 357,0
31. 11130 Džeroski Sašo 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-036   1.397,0
32. 03430 Žerovnik Janez 2.07 Računalništvo in informatika Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 0101-002   406,9
33. 08061 Zazula Damjan 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-010   397,5
34. 08067 Rozman Ivan 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-009   378,5
35. 05601 Novak Franc 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-022   344,2
36. 03438 Jager Franc 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
1539-005   237,7
37. 08949 Lavrač Nada 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-036 II 692,8
38. 06875 Trobec Roman 2.07 Računalništvo in informatika Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-004 II 349,8
39. 11161 Jaklič Aleš 2.07 Računalništvo in informatika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
1539-001 II 192,1
40. 05209 Kandus Gorazd 2.08 Telekomunikacije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-004   773,5
41. 05967 Vidmar Matjaž 2.08 Telekomunikacije Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-018   674,2
42. 06821 Kačič Zdravko 2.08 Telekomunikacije Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-002   516,8
43. 15087 Mohorčič Mihael 2.08 Telekomunikacije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-004   491,8
44. 04148 Tomažič Sašo 2.08 Telekomunikacije Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-007 II 496,5
45. 04778 Čučej Žarko 2.08 Telekomunikacije Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-003 II 408,3
46. 02627 Kosec Marija 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-033   1.703,6
47. 10429 Mozetič Miran 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-035 III 1.389,9
48. 03219 Hrovat Marko 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-033 III 877,3
49. 09090 Panjan Peter 2.09 Elektronske komponente in tehnologije Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-008 III 596,9
50. 03551 Grum Janez 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-030   1.385,6
51. 10369 Anžel Ivan 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-059   511,8
52. 06883 Kopač Janez 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-013   854,5
53. 9006 Junkar Mihael 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-011   469,2
54. 04011 Balič Jože 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-043 III 747,0
55. 08948 Lenarčič Jadran 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-014 III 612,0
56. 00812 Vižintin Jožef 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-016   1.243,8
57. 9806 Prebil Ivan 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-018   700,6
58. 01698 Kosel Franc 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-002   570,8
59. 03014 Flašker Jože 2.11 Konstruiranje Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-047   487,4
60. 13469 Nagode Marko 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-014   427,3
61. 13068 Glodež Srečko 2.11 Konstruiranje Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-047   390,3
62. 00819 Fajdiga Matija 2.11 Konstruiranje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-015 III 1.217,0
63. 02077 Trlep Mladen 2.12 Električne naprave Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 0796-005   445,3
64. 2961 Nastran Janez 2.12 Električne naprave Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 1538-021   379,3
65. 02852 Mavko Borut 2.13 Procesno strojništvo Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-002   934,2
66. 6428 Škerget Leopold 2.13 Procesno strojništvo Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-063   681,9
67. 07814 Stana Kleinschek Karin 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-054   835,5
68. 06095 Šostar-Turk Sonja 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-054   739,0
69. 1407 Lobnik Aleksandra 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
0795-055   561,8
70. 06045 Dimitrovski Krste 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
1555-010   292,1
71. 10774 Drnovšek Janko 2.15 Meroslovje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
1538-025   799,0
72. 11443 Gosar Andrej 2.16 Rudarstvo in geotehnologija Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
1555-001   342,9
73. 12247 Ambrožič Tomaž 2.17 Geodezija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-010   124,5
74. 05101 Petelin Stojan 2.19 Promet Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
0600-006   238,3
75. 08245 Mikoš Matjaž 2.20 Vodarstvo Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
0792-021   411,4
76. 08782 Govekar Edvard 2.21 Tehnološko usmerjena fizika Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
0782-004   484,7
Medicinske vede
1. 13301 Strle Franc 3.01 Mikrobiologija in imunologija Klinični center Ljubljana 0312-007   405,9
2. 10337 Ihan Alojz 3.01 Mikrobiologija in imunologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-029   253,0
3. 01502 Ravnik-Glavač Metka 3.01 Mikrobiologija in imunologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-020 I 228,0
4. 9808 Šorli Jurij 3.01 Mikrobiologija in imunologija Bolnišnica Golnik 1613-001   154,6
5. 07625 Petelin Milan 3.02 Stomatologija Klinični center Ljubljana 0312-016   143,9
6. 03702 Zorec Robert 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-032   754,2
7. 14502 Podnar Simon 3.03 Nevrobiologija Klinični center Ljubljana 0312-009   572,6
8. 02013 Svetina Saša 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-010   319,0
9. 09557 Štrucl Martin 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-015   262,0
10. 15151 Bajrović Fajko 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-014   254,3
11. 05329 Eržen Ida 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-013   249,6
12. 15169 Jurič Damijana Mojca 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-002 I 249,3
13. 7002 Šuput Dušan 3.03 Nevrobiologija Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-033   183,0
14. 14575 Čemažar Maja 3.04 Onkologija Onkološki inštitut Ljubljana 0302-001   383,0
15. 10330 Bešić Nikola 3.04 Onkologija Onkološki inštitut Ljubljana 0302-001   316,8
16. 12767 Žgajnar Janez 3.04 Onkologija Onkološki inštitut Ljubljana 0302-001   221,8
17. 17002 Strojnik Tadej 3.04 Onkologija Splošna bolnišnica Maribor 0334-003   208,5
18. 10691 Osredkar Joško 3.05 Reprodukcija človeka Klinični center Ljubljana 0312-038   245,8
19. 10458 Peterlin Borut 3.05 Reprodukcija človeka Klinični center Ljubljana 0312-008 I 482,3
20. 04768 Geršak Borut 3.06 Srce in ožilje Klinični center Ljubljana 0312-030   401,8
21. 05034 Stegnar Mojca 3.06 Srce in ožilje Klinični center Ljubljana 0312-001   349,9
22. 01900 Hojker Sergej 3.07 Metabolne in hormonske motnje Klinični center Ljubljana 0312-010   167,0
23. 01989 Preželj Janez 3.07 Metabolne in hormonske motnje Klinični center Ljubljana 0312-023 I 169,5
24. 18330 Kersnik Janko 3.08 Javno zdravstvo Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
0381-055   523,4
25. 12768 Marušič Andrej 3.08 Javno zdravstvo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 1027-006 I 863,5
26. 5338 Turk Zmago 3.08 Javno zdravstvo Splošna bolnišnica Maribor 0334-009 I 121,0
27. 5379 Zalar Bojan 3.09 Psihiatrija Psihiatrična klinika Ljubljana 1620-001   176,7
Biotehniške vede
1. 05248 Pohleven Franc 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-406   375,1
2. 11253 Diaci Jurij 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-301   357,9
3. 10264 Simončič Primož 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Gozdarski inštitut Ljubljana 0404-003 I 340,3
4. 09755 Kovač Milena 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501   475,8
5. 07914 Benčina Dušan 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501   470,7
6. 08857 Rogelj Irena 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-503   444,0
7. 10448 Gregorc Aleš 4.02 Živalska produkcija in predelava Kmetijski inštitut Slovenije 0401-008   416,9
8. 10412 Horvat Simon 4.02 Živalska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501 I 456,2
9. 09565 Bohanec Borut 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-116   754,1
10. 10890 Erjavec Emil 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-501   520,3
11. 05994 Javornik Branka 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-116   508,5
12. 08259 Leštan Domen 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-104   421,5
13. 14011 Vodnik Dominik 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-113   378,5
14. 01873 Stibilj Vekoslava 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Institut "Jožef Stefan" Ljubljana 0106-011 I 587,3
15. 05667 Meglič Vladimir 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Kmetijski inštitut Slovenije 0401-009 I 455,3
16. 05085 Bavec Franc 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo
0482-003 I 368,5
17. 4715 Baričevič Dea 4.03 Rastlinska produkcija in predelava Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-112   305,1
18. 13330 Majdič Gregor 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-012   397,3
19. 08321 Hostnik Peter 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-002   368,4
20. 12449 Frangež Robert 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-006   306,4
201 08602 Cerkvenik Flajs Vesna 4.04 Veterina Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
0406-003 I 397,6
22. 06628 Jerala Roman 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   1.006,5
23. 07849 Štrukelj Borut 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   657,5
24. 14360 Benčina Mojca 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   527,3
25. 12060 Pristovšek Primož 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   481,7
26. 9354 Legiša Matic 4.06 Biotehnologija Kemijski inštitut Ljubljana 0104-012   476,3
27. 03765 Žel Jana 4.06 Biotehnologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-003   371,1
28. 15460 Kreft Samo 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002   365,9
29. 12688 Gruden Kristina 4.06 Biotehnologija Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana 0105-003   320,5
30. 04648 Kos Janko 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
0787-002 I 1.239,4
31. 04001 Raspor Peter 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-606 I 583,0
32. 05993 Mandič-Mulec Ines 4.06 Biotehnologija Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
0481-602 I 188,0
Družboslovne vede
1. 09873 Justin Janez 5.01 Vzgoja in izobraževanje Pedagoški inštitut 0553-009   487,6
2. 05677 Bojnec Štefan 5.02 Ekonomija Univerza na Primorskem
Fakulteta za management Koper
7097-001   722,6
3. 07017 Rebernik Miroslav 5.02 Ekonomija Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
0585-012   552,0
4. 09110 Majcen Boris 5.02 Ekonomija Inštitut za ekonomska raziskovanja 0502-001   523,4
5. 14558 Mrkaić Mićo 5.02 Ekonomija ICK, Inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana 1636-001 II 504,0
6. 2413 Prašnikar Janez 5.02 Ekonomija Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
0584-001   407,8
7. 10155 Vehovar Vasja 5.03 Sociologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-008   487,6
8. 02943 Mali Franc 5.03 Sociologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-013   442,4
9. 02465 Ferligoj Anuška 5.03 Sociologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-008   447,6
10. 02262 Vintar Mirko 5.04 Upravne in organizacijske vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo
0590-002   363,0
11. 03095 Pavčnik Leopold-Marijan 5.05 Pravo Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
0583-010   599,6
12. 13039 Rijavec Vesna 5.05 Pravo Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
0592-002   282,3
13. 16390 Bošnjak Marko 5.05 Pravo Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 0504-001   182,3
14. 09610 Svetličič Marjan 5.06 Politične vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-010   808,3
15. 03661 Splichal Slavko 5.06 Politične vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-007   683,5
16. 03706 Jalušič Vlasta 5.06 Politične vede Mirovni inštitut 0366-001   602,0
17. 3703 Fink Hafner Danica 5.06 Politične vede Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-003   526,7
18. 06979 Salecl Renata 5.07 Kriminologija in socialno delo Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 0504-001   742,2
19. 12101 Zupančič Strojan Tadeja 5.08 Urbanizem Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
0791-001   312,3
20. 04998 Ule Mirjana 5.09 Psihologija Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-011   730,4
21. 13758 Tušak Matej 5.10 Šport Univerza v Ljubljani
Falulteta za šport
0587-001   357,9
22. 05895 Žagar Mitja 5.11 Narodno vprašanje Inštitut za narodnostna vprašanja 0507-001   500,8
23. 7655 Šumi Irena 5.11 Narodno vprašanje Inštitut za narodnostna vprašanja 0507-001   333,6
24. 08423 Klemenčič Matjaž 5.11 Narodno vprašanje Inštitut za narodnostna vprašanja 0507-001 II 286,4
25. 02972 Juvanec Borut 5.12 Arhitektura in oblikovanje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
0791-001   381,0
26. 13082 Kržišnik-Bukić Vera 5.11 Narodno vprašanje Inštitut za narodnostna vprašanja 0507-001   145,1
Humanistične vede
1. 10728 Darovec Darko 6.01 Zgodovinopisje Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-008   586,5
2. 01008 Luthar Oto 6.01 Zgodovinopisje Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-003   237,9
3. 8543 Lazarević Žarko 6.01 Zgodovinopisje Inštitut za novejšo zgodovino 0501-001   223,8
4. 06453 Ciglenečki Ladislav 6.02 Arheologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-004   254,4
5. 2570 Guštin Mitja 6.02 Arheologija Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-005   146,7
6. 15155 Velušček Anton 6.02 Arheologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-004 II 117,3
7. 11849 Knežević Hočevar Dušanka 6.03 Antropologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-016   219,0
8. 19178 Gačnik Aleš 6.04 Etnologija ZRS Bistra Ptuj 1421-001-   529,5
9. 03081 Križnar Naško 6.04 Etnologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-009   252,4
10. 08426 Jezernik Božidar 6.04 Etnologija Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-005   217,5
11. 12845 Žele Andreja 6.05 Jezikoslovje Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umentnosti 0618-002   466,9
12. 15000 Kalin Golob Monika 6.05 Jezikoslovje Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
0582-007   371,0
13. 00299 Stramljič-Breznik Irena 6.05 Jezikoslovje Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
0589-005   281,5
14. 17863 Mikolič Vesna 6.05 Jezikoslovje Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-006 II 232,7
15. 11651 Stabej Marko 6.05 Jezikoslovje Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-011   231,7
16. 20453 Vintar Špela 6.05 Jezikoslovje Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-011   220,3
17. 16232 Saje Mitja 6.06 Kulturologija Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-007   113,9
18. 13955 Kocijančič Pokorn Nike 6.07 Literarne vede Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-006   125,0
19. 09432 Hladnik Miran 6.07 Literarne vede Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-006   95,4
20. 09622 Snoj Jurij 6.08 Muzikologija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umentnosti 0618-007   265,7
21. 15861 Klemenčič Matej 6.09 Umetnostna zgodovina Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-004   306,0
22. 11259 Komel Dean 6.10 Filozofija Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
0581-001   608,2
23. 06070 Miščević Nenad 6.10 Filozofija Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
0589-002   542,8
24. 19608 Matjaž Maksimilijan 6.11 Teologija Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
0170-005   134,2
25. 16264 Gerjolj Stanko 6.11 Teologija Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
0170-002   87,5
26. 08371 Bufon Milan 6.12 Geografija Univerza na Primorskem, Znanstvno-raziskovalno središče Koper 1510-002   407,5
27. 08294 Perko Drago 6.12 Geografija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-010   369,8
28. 16180 Gabrovšek Franci 6.12 Geografija Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0618-012 II 348,0

 

Priloga: