Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Obvestilo raziskovalnim organizacijam - objava javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2007

Raziskovalne organizacije morajo objaviti javne razpise za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih in na izbranih raziskovalnih področjih, skladno z 22. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah. "Listo mentorjev, ki bodo v letu 2007 usposabljali nove mlade raziskovalce" je dne 27.9.2006 sprejel Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskovalne organizacije obveščamo, da morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta in do 1. septembra 2007 sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji je treba poslati potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

V skladu z 29. členom pravilnika, mora raziskovalna organizacija poslati agenciji najkasneje do 20.9.2007, za posameznega mladega raziskovalca, naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja,
  • seznam raziskovalnih projektov oziroma programov v okviru katerih dela mentor in kamor bo vključen mladi raziskovalec,
  • dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija.

Začetek financiranja usposabljanja novih mladih raziskovalcev v letu 2007 bo predvidoma 1. oktobra 2007.