Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Upravni odbor agencije sprejel dodatno listo mentorjev za usposabljanje mladih raziskovalcev

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je, skladno s 16. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št. 12/05 in 49/05), in Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje, ki bi v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce (Uradni list RS, št. 23-24/2005), na svoji 19. redni seji dne 25.10.2005 s sklepom št. 165-5/2005/671 sprejel dodatno listo mentorjev in s tem spremembo "Liste mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce, na podlagi javnega poziva iz leta 2005".