Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Informacija o opredelitvi aktivnosti bilateralnega sodelovanja na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2022, med drugim uvaja spremembo na področju poimenovanja (so)financiranja bilateralnega sodelovanja. Bilateralni projekti se po novem imenujejo aktivnosti bilateralnega sodelovanja in so v 3. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti opredeljene kot aktivnosti znanstvenega sodelovanja dveh držav, ki se izvajajo na podlagi mednarodnih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter se nanašajo predvsem na mednarodne izmenjave raziskovalcev. Aktivnosti bilateralnega sodelovanja so namenjene dopolnitvi in mednarodni širitvi raziskovalne dejavnosti izvajalcev, zato ne štejejo kot samostojen raziskovalni projekt.