Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

ARRS v skupini 18 agencij, ki bodo na podlagi medsebojnega priznavanja postopkov raziskovalcem omogočile skupne prijave

(Ljubljana, 17. februar 2020) Znanstveni svet agencije je podprl podpis dogovora o vključitvi ARRS v shemo multilateralne vodilne agencije. Na podlagi preverb postopkov delovanja in ocenjevanja posameznih agencij je 18 agencij pripoznalo medsebojno usklajenost do te mere, da lahko raziskovalcem omogočijo skupne prijave.

 

V okviru združenja Science Europe je osemnajst agencij pripravilo dogovor, ki določa podrobnosti sodelovanja na področju sofinanciranja skupnih raziskovalnih projektov: AKA (Finska), ANR (Francija), ARRS (Slovenija), DFG (Nemčija), FCT (Portugalska), FNR (Luksemburg), FNRS (Belgija), FORMAS (Švedska), FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), NWO (Nizozemska), RCN (Norveška), SFI (Irska), UKRI (Velika Britanija) in SNSF (Švica, tudi vodja delovne skupine). Shema multilateralne vodilne agencije nadgrajuje množico bilateralnih shem vodilne agencije in širi hkratno sodelovanje med agencijami več držav.

Nova shema raziskovalcem omogoča prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki izvede ocenjevalni postopek skupne prijave. Prijava lahko v finančnem delu ob zagonu vključuje največ tri agencije (so)financerke.

Shema vodilne agencije za prijavitelje skupnega raziskovalnega projekta pomeni bistveno administrativno razbremenitev, saj ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede le ena izmed agencij, to je vodilna agencija.

Tovrstno sodelovanje pomeni tudi medsebojno priznavanje skladnosti ocenjevalnih postopkov in vzpostavitev načela zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije.

Osemnajst agencij, ki neposredno sodelujejo v delovni skupini MLA, bo imelo možnost takojšnjega podpisa dogovora, saj so agencije v času priprave dogovora in izvedbenih navodil preverile postopke delovanja in ocenjevanja posameznih agencij. Ob tem so  pripoznale njihovo usklajenost do te mere, da lahko z zaupanjem pristopijo k sklenitvi tovrstnega dogovora.

Po obravnavi na posameznih agencijah je podpis dogovora predviden v letu 2020.  Objava prvih javnih razpisov je predvidena  v letu 2021, in sicer v okviru obstoječih razpisnih postopkov; na ARRS je to vsakoletni razpis za raziskovalne projekte.