Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Poziv odgovornim nosilcem mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov za oddajo zahtevkov ter zaključnih poročil

Vse nosilce mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov, ki so realizirali dejavnosti v decembru 2015, pozivamo, da oddajo zahtevke za povračilo stroškov z zahtevano dokumentacijo najkasneje do 11.1.2016.

Vse nosilce, ki so se jim mednarodni bilateralni znanstveni projekti zaključili v letu 2016, obveščamo, da zaključno poročilo oddajo preko portala e-obrazci, ki bo predvidoma odprt sredi februarja in zaprt sredi marca 2016; ustrezen poziv bodo po elektronski pošti prejeli predvidoma februarja.

 

Dr. Primož Pristovšek
Vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje